Schade

U heeft schade. Wat nu?

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van ons bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. Hieronder vind u meer informatie over de schadebehandeling. Heeft u na het lezen vragen? Bel ons dan gerust of stuur ons een e-mail.

Telefonisch: 070 – 3011681
Via de e-mail: schade@supergarant.nl

Binnen welk termijn moet ik als klant mijn schade melden?

Meld uw schade binnen 24 uur nadat u de schade heeft ontdekt . Als u de schade niet tijdig meldt, loopt u het risico dat de schade (deels) niet meer wordt vergoed.

Wat gebeurt er als uw schade bij ons is gemeld?

Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een reactie op de schademelding. In deze reactie streven wij ernaar om direct duidelijkheid te geven of de geclaimde schade (volledig) verzekerd is. Als het nodig is, nemen wij binnen deze vijf werkdagen contact met u op voor eventuele aanvullende informatie over uw schade.

Als uw schade niet (volledig) is verzekerd, zullen wij u daar ook binnen vijf werkdagen van op de hoogte brengen. Als uw schade wel is verzekerd, zal de omvang van de schade vastgesteld moeten worden, bijvoorbeeld middels offertes en nota’s. Bij grotere en/of complexe schades kunnen wij besluiten om een expert in te schakelen. Voor meer informatie over schadevaststelling door een expert en de mogelijkheid tot het inschakelen van een eigen expert, verwijzen wij u graag naar het document schade-expert.

Als wij alle benodigde documenten van u hebben ontvangen en vaststaat dat de schade is verzekerd en de omvang van de schade bekend is, zullen wij binnen vijf werkdagen zorgdragen voor de (financiële) afwikkeling van de schade.

Wat te doen bij schade aan uw voertuig?

Schade na aanrijding

Hopelijk heeft u geen letsel opgelopen en valt de schade mee. Het is belangrijk schade binnen 24 uur nadat u de schade heeft ontdekt te melden. Schade melden kan eenvoudig ter plaatse met de Mobielschademelden.nl app van het Verbond van Verzekeraars.

Te downloaden:

Groene Kaart
Op de groene kaart is te zien welke partijen zijn aangesloten voor het herstellen van ruitschade en het eventueel wegslepen van het voertuig.

Diefstal van het voertuig
Bij diefstal van het voertuig is het zaak om direct nadat u de diefstal heeft ontdekt aangifte te doen bij de politie. Dit vergroot de kans op terugvinden.

Tegenpartij werkt niet mee of rijdt door na schade
Noteer het kenteken en probeer een getuigen te vinden die iets kunnen verklaren en doe direct aangifte bij de politie. Foto’s van de situatie zijn dan ook zinvol.

Schade zonder dader
Het kan zijn dat u schade geconstateerd heeft en dat de tegenpartij niet bekend is. Voor een claim op de eigen verzekering en/of verhaal bij het Waarborgfonds Motorverkeer moet er in ieder geval direct aangifte worden gedaan bij de politie. Doe de check op deze link of u hiervoor in aanmerking komt.  

Wie kan ik bellen als ik tijdens mijn reis schade heb?

Afhankelijk van waar u verzekerd bent kan u als u op uw vakantiebestemming bent bellen met één van de onderstaande telefoonnummers.

Aegon +31 88 344 00 00
Allianz +31 10 454 11 11
ASR +31 30 256 77 77
Avéro Achmea +31 58 297 25 00
Europeesche +31 20 651 57 77
Goudse +31 20 592 92 81
Interpolis +31 13 462 04 62
NN +31 70 314 75 75
Reaal +31 20 651 58 55

 

Stel ons gerust uw vraag

070 - 320 4680
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.