En bloc clausule

Een en bloc clausule houdt in dat de verzekeraar wijzigingen kan aanbrengen in bestaande polissen. Dat kan gaan om wijziging van de premie of van de polisvoorwaarden. Dat mag dan niet om één specifieke verzekering van één klant gaan, de aanpassing moet voor een groep van verzekeringen (en bloc) gelden.

Met zo'n en bloc clausule kan de verzekeraar de polisvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Ze hoeven het u als verzekerde niet te vragen, ze mogen het gewoon doen. Op die manier kan dus plotseling de premie gewijzigd worden en/of de dekking verminderd of uitgebreid worden.

Als de aanpassing een verslechtering voor u betekent heeft u wel het recht de verzekering te beëindigen (binnen 30 dagen). Tenminste, als de verzekeraar de aanpassing zelf bedacht heeft. Is de aanpassing of wijziging voorgeschreven door de overheid, dan kunt u niet opzeggen.

Stel ons gerust uw vraag

070 - 320 4680
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.